บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

COFFEE break งานสัมมนา@ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‏
  • งานสัมมนา@ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‏ มีนาคม 2557