บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

มินิค๊อกเทล@งานเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องและประชาคมอาเซียน

บรรยากาศสบายๆตอนเช้า

กับเมนู ขนมจีบ และ อีกหลากหลายเมนูเบ่าๆ พร้อมเครื่องดืม

บรรยากาศในเงานเพิ่มติมที่ http://kumwancatering.blogspot.com