บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

งานเลี้ยงรับรองนายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2557 ณ บริเวณถนนคนเดินวัวลาย