บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

@ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทย์ มช.