บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

งานเปิด แกลเลอรี่@ศูนย์ศิลปะบ้านตึก