บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

คอฟฟี่เบรค (งานต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ @เจี่ยท้งเฮง)