บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

งานสัมมนา @อาคารเฉลิมพระบารมี 60 ปี (150ชุด)