บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

ศูนย์วิจัย @ คณะพยาบาล มช.

ชุดขนม3อย่าง ขนมไทย 2 อย่างและเบเกอรี่ 1 อย่าง