บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

งานแต่ง@โบสถ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2013