บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ Nalin clinic

Nalin Clinic จัดอาหารแบบมินิค๊อกเทล