บริการอาหารว่าง, บริการจัดเลี้ยง, เชียงใหม่, อาหารว่าง, อาหารเบรค

งานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 16 @ศูนย์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 28 / 03 / 57